seminarji & intenzivi


kontinuirano, intenzivno delo v malih skupinah

TANGO SEMINARJI V MALI SKUPINI
(1-3 tedenski obiski)

Tekom leta bodo razpisani semi - individualni seminarji (maksimalno 5 parov), teme bodo določene glede na trenutne potrebe.
Z velikim veseljem pa se odzovemo na vaše tematske predloge.

PREDLOG: zbere se mala skupinica plesalcev (3 - 5 parov), vi določite tematiko, Sanja in Peter pripraviva vsebino.

VIKEND INTENZIVI


Intenzivi bodo potekali strnjeno, najpogosteje ob koncih tedna s pričetkom ob petkovih večerih.
Sestavljeni bodo iz petih delavnic na isto temo.

Intenziv vključuje: delavnico tango tehnike, delavnico tangibalnice in tri vsebinske delavnice.

Sistematična rekonstrukcija

Zavedanje je prvi korak, utelešanje pa je proces.

Fokus jesenskega seminarja bo na ozaveščanju tehničnih pomanjkljivosti in predvsem na njihovem nadomeščanju z boljšimi načini gibanja. Dela se bomo lotili sitematično, natančno, zelo konkretno in ciljno usmerjeno.

Največji poudarek bo na praktičnem delu v paru, torej na vodenem treningu (zadnjih 45 minut - glej strukturo posamezne delavnice).

Moja naloga bo, poleg gibalnega in theničnega vodenja skozi raziskovanje, predvsem budno spremljanje in vračanje vaše pozornost na predmet dela, da se trening ne bi spreobrnil v ples z vsemi svojimi starimi vzorci.

CILJI SEMINARJA

 • ozaveščanje trenutne postavitve in uporabe različnih delov telesa (statično in dinamično)
 • odkrivanje manj funkcionalnih in potencialno (na dolgi rok) telesu nevarnih načinov premikanja / pozicij
 • iskanje bolj ustreznih načinov premikanja / pozicij in utelešanje novih načinov
 • razumevanje povezave med posameznimi deli telesa - telo kot sistem (vzročno posledične povezave)
 • intenzivno, redno, sistematično, progresivno delo

TEME PO SREČANJIH

(potovanje od pet do glave)

 1. Stopala / kolena
 2. Kolena / kolki
 3. Kolki / medenica
 4. Medenica / ledveni del
 5. Ledveni del / trebuh
 6. Trebuh / prsni koš
 7. Prsni koš / Ramenski obroč
 8. Ramenski obroč / vrat (glava)

STRUKTURA POSAMEZNEGA SREČANJA (trajanje: 90 min.)

1. Priprava: “Tangibalnica”

Najprej celostno delo s telesom, potem osredotočeno na določen del telesa, ki bo tekom srečanja v fokusu. Solo delo. (20 min.)

2. Tehnični del

Odkrivanje/ozaveščanje in izpostavljanje dosedanjih načinov premikanja. Nadomeščanje starih načinov z novimi, varnejšimi, na dolgi rok bolj funkcionalnimi.
Raziskovanje povezav med sklepi. Delo solo in v paru. (25 min)

3. Trening

Utelešanje novih gibalnih navad tekom plesa v paru. Novo ozaveščeno vsebino shranjujemo v telo. Tudi trening je voden - usmerjanje pozornosti na točno določeno in zelo konkretno vsebino.
Delo v paru (45 min)